Projekt Zodpovedne.sk a Pomoc.sk

Najkreatívnejší deň bezpečného internetu 2016

Problematike bezpečného internetu a prevencie v oblasti IT kriminality sa venujeme od š.r. 2012/2013, kedy sme mali niekoľko úspešných projektov (3). V tomto š.r. v rámci predmetu Informatika sme sa so žiakmi 8.A triedy, dievčatami zo 7.A triedy a žiakmi 6.B a 6.C triedy zúčastnili celoslovenskej súťaže Najkreatívnejší deň bezpečného internetu 2016. Počas dňa bezpečného internetu (09.02.2016) sme nezaháľali ani počas Lyžiarskeho výcviku v Krušetnici a robili sme anketu o bezpečnom internete s návštevníkmi lyžiarskeho vleku, ktorú sme spracovali v podobe videa. Do nášho videa nám prispela aj p.uč. E.Martinčeková, ktorá prezentovala žiakom 8.A triedy - aké je dôležité „silné heslo“. Žiaci 6.B a 6.C triedy vytvorili literárne diela, ktoré publikujeme na našom webe o bezpečnom internete. Projekty hodnotila odborná komisia, ktorá náš projekt vybrala medzi 20 najlepších (s počtom bodov sme skončili na 7.mieste) a p. zástupkyňa Kolčáková prezentovala našu školu a hlavne projekt na víkendovom stretnutí Preventista 2016 počas dní 29.apríl - 1.máj vo Vysokých Tatrách.

Vitajte na našom webe

Ilustračný projektový obrázok

 Belskí internetoví bezpečáci

2012/2013

Indícia s podporou Nadácie Orange prináša projekt: 

Týždeň projektov o bezpečnosti na internete

“Zámerom projektu je poskytnúť školám možnosť a priestor zahrnúť získavanie zručností pre 21. storočie do vyučovacieho procesu.  Prostredníctvom rôznych aktivít chce projekt priblížiť učiteľom i žiakom možnosti projektového vyučovania.”

Do súťaže sa prihlásilo 74 škôl a celkovo bolo prihlásených 85 projektových zámerov.  Prihlásené projektové zámery boli vyhodnotené a komisia vybrala do súťaže spolu 60 projektov.

Náš projekt  Belskí internetoví bezpečáci bol vybratý do súťaže a budeme na ňom pracovať počas mesiaca október- každý štvrtok: 4 vyučovacie hodiny:)


POZOR, POZOR!!!

Náš projekt sa hodnotiacej komisii veľmi páčil:)

 

Porota udelila 1.miesto šiestim projektom - a náš je jedným z nich !!!

 

Tešíme sa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

PREZENTÁCIA PROJEKTU

BELSKÍ INTERNETOVÍ BEZPEČÁCI

v POPRADE na KONFERENCII

UČÍME PRE ŽIVOT

15.-16. marca 2013

FOTOGALÉRIA TU